Akcesoria kuchenne - maselniczki, cukierniczki
Strona główna :. Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO - 25.05.2018r.

www.politalia.pl - w likwidacji
1. Wstęp

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

2. Administratorem Danych Osobowych jest:

POLITALIA Andrzej Ćwiklik, z siedzibą przy ul. Elementarzowej 12/10, 51-173 Wrocław, telefony: (71) 325 33 04, GSM 795-465-080 e-mail:bok@politalia.pl, NIP: 911-131-04-12; REGON: 932686579, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 206548.

3. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności  odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

-ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)

-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

4. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Firma Politalia realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

· Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (patrz punkt 5. poniżej)

· Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od Firmy Politalia potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Firmę Politalia  i w jaki sposób.

· Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

· Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.

· Prawo do usunięcia danych osobowych przez Firmę Politalia („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

· Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.

· Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

· Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: bok@politalia.pl

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

5. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Firma Politalia nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt z nami. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami. Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

- Imię i nazwisko - podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz w celu możliwości kontaktu z Tobą.

- Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do realizacji wysyłki zamówionych towarów

- Adres do wysyłki  - jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru jeśli z jakiegoś powodu nie życzycie sobie wysyłki na dres zamieszkania.
- Nr telefonu - Czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub wyjaśnienia w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. nie dotarcie wysłanej przesyłki do klienta czy brak towaru w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.
- Adres email - poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. - Cookies - nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies . Pliki cookies to niewielkie informacje  tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

7. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

· Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

· Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

· Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.

· Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

· Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

· Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane.

· Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

• Rejestracja w bazie Klientów - jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.