Akcesoria kuchenne - maselniczki, cukierniczki
Strona główna :. Formularz zamówienia

Formularz zamówienia

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zamówienia.
Niniejszym formularzem można posłużyć się przy składaniu zamówienia faksem lub mailem. Formularz jest także podpowiedzią jakie  pozycje (informacje) powinno zawierać zamówienie, które nie jest składane przez system sklepu.


…………………………………………

Miejscowość, data

Kupujący:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………….

Ulica i nr: ……….……………………………………………………

Kod pocztowy i miejscowość ………………………………………

Tel. kontaktowy: ……………………………………………………..

Adres dostawy:

(wypełnić tylko w przypadku, jeżeli jest inny niż powyższy)

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Sprzedawca:

POLITALIA ANDRZEJ ĆWIKLIK

ul. Elementarzowa 12/10,

51-173 Wrocław

NIP:911-131-04-12, REGON: 932686579


Zamówienie produktów ze sklepu www.politalia.pl Tel./fax 71 325 33 04, bok@politalia.pl

Lp.

Produkt

Symbol

Ilość szt.

Cena jedn. brutto

1

2

3

4

56

Forma płatności:
- zapłata przelewem*
- pobranie*
- płatność gotówką*

Poczta*
Kurier*
odbiór osobisty*

1

Razem:

Forma płatności i sposób wysyłki (* niepotrzebne skreślić)

Uwaga! Przed złożeniem zamówienia proszę sprawdzić na stronie sklepu, w zakładce Koszty Wysyłki, aktualne  ceny dostaw oraz czy nie ma promocji na wysyłki dla określonej wartości zamówienia.


Dowód zakupu (właściwe zaznaczyć):
....Faktura VAT
....Paragon fiskalny


…………………………………

Podpis Kupującego